เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวศจีรัชต์ สุริยะวงศ์วรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ