จัดเก็บขยะตามแผนปฏิบัติงาน และขยะอินทรีย์

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดเก็บขยะตามแผนปฏิบัติงาน ในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว และขยะอินทรีย์ ตามสถานประกอบการร้านอาหาร ได้ปริมาณ ๕๗ กิโลกรัม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ