ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตบ้านต้นแหลง , บ้านร้อง , บ้านสวนดอก และบ้านนาป่าน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง TR ๖๙ ในเขตบ้านต้นแหลง พร้อมกับจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๗๖ บ้านร้อง นอกจากนั้นบริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๑๑๘ บ้านสวนดอก และบ้านนาป่าน จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง NP ๒๒ , NP ๖๗

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ