ฉีดล้างมูลนก และขัดพื้นทางเดินบาทวิถี ตั้งแต่ร้านลัคกี้ซูเปอร์สโตร์ ถึงทางแยกร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ฉีดล้างมูลนก และขัดพื้นทางเดินบาทวิถี ให้สะอาด บริเวณริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง ตั้งแต่ร้านลัคกี้ซูเปอร์สโตร์ จนถึงทางแยกร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มายังเทศบาลฯ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ