รับผู้ป่วยชาย เคยผ่าตัดทางด้านสมอง มีอาการเพลีย อ่อนแรง ปวดตามร่างกาย นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี อาศัยอยู่ในบ้านปรางค์พัฒนา ๑ มีประวัติเคยผ่าตัดทางด้านสมอง มีอาการเพลีย อ่อนแรง ปวดตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการวินิจฉัย และรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ