ตรวจสอบไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ พร้อมซ่อมไฟกิ่ง พื้นที่บ้านสวนดอก และบ้านป่าหัด

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ เนื่องจากสายไฟฟ้าขาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้เปลี่ยนและติดตั้งเสาไฟใหม่ พร้อมซ่อมไฟกิ่ง พื้นที่บ้านสวนดอก จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๓๔ ,SD ๕๕ และจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PH ๘๖ บ้านป่าหัด ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ