รับผู้ป่วยชาย ในพื้นที่บ้านขอน มีอาการหมดสติ ปลุกรู้สึกตัว แต่สับสน เนื่องจากล้มศีรษะกระแทกพื้น นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยชาย อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี ในพื้นที่บ้านขอน มีอาการหมดสติ ปลุกรู้สึกตัว แต่สับสน เนื่องจากล้มศีรษะกระแทกพื้น เจ้าหน้าที่ฯจึงได้นำส่งไปตรวจวินิจฉัย และรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ