ออกตรวจโรงแรม เพื่อพิจารณาลงนามอนุญาตต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจโรงแรม เพื่อพิจารณาลงนามอนุญาตต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลปัว จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงแรมชานติ รีทริต , โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท และโรงแรมปัวตรึงใจ๋รีสอร์ท ร่วมกับปลัดอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จากศาลากลางจังหวัดน่าน และที่ว่าการอำเภอปัว , เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ