เสวนาสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปัว โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้ส่วนราชการ , รัฐวิสาหกิจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ร่วมเสวนา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ และทิศทางการพัฒนาอำเภอปัว ให้มีความเจริญอย่างมีทิศทาง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ