ฉีดล้างทำความสะอาด รอบตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมกวาดถูพื้น รอบตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าโซน ๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้า มีส่วนร่วมในการจัดการ และพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ