ออกให้บริการฉีดน้ำ ล้างทำความสะอาดฌาปนสถานบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกให้บริการฉีดน้ำ ล้างทำความสะอาดฌาปนสถานบ้านปรางค์ ตามที่ผู้นำชุมชนและประชาชนได้แจ้งร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไสว คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ