จัดเก็บสายสื่อสารเกี่ยวขาด บริเวณข้างร้านชานติคาเฟ่ และปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านป่าหัด , บ้านต้นแหลง และบ้านแก้ม

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จัดเก็บสายสื่อสารเกี่ยวขาด บริเวณข้างร้านชาติคาเฟ่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ที่สัญจรไปมาในละแวกนั้น และปรับปรุง ซ่อมแซมไฟกิ่ง รหัสเสาไฟกิ่ง PH ๓๘ , PH ๗๘ , PH ๑๓๒ พื้นที่บ้านป่าหัด , เขตบ้านต้นแหลง รหัสเสาไฟกิ่ง TR ๓๐ และพิกัดรหัสเสาไฟกิ่ง GG ๗๗ บ้านแก้ม ให้สามารถใช้การได้ดีตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ