ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ หน้าร้านกาแฟอ้อมใจ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย และนำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๒๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ หน้าร้านกาแฟอ้อมใจ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย จำนวน ๑ ราย อายุประมาณ ๑๕ – ๒๐ ปี และนำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ