พิธีงานวันครูอำเภอปัว ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมกับนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว ในนามเทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมพิธีงานวันครูอำเภอปัว ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนปัว ซึ่งมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะบุคลากรครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้อย่างล้นหลาม การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้มีพระคุณตามขนบธรรมเนียมอันดีงามที่สืบต่อกันมา ให้คงอยู่ต่อไป

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ