กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณโรงเรียนบ้านปรางค์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ , นายปธานิน ปัญญาธิ และนายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ