ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสนามกีฬา (เปตอง) ผู้สูงอายุ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณสนามกีฬา (เปตอง) ผู้สูงอายุ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานกีฬาผู้สูงอายุ และโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันพรุ่งนี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ