รับผู้ป่วยหญิงสูงวัย หกล้มบริเวณตลาดสดบ้านร้อง มีอาการปวดหน้าขาซ้ายลงสะโพก และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิง อายุประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี หกล้มบริเวณตลาดสดบ้านร้อง มีอาการปวดหน้าขาซ้ายลงสะโพก และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ