ประชุมการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว มาให้คำแนะนำการดำเนินงานภายในที่ประชุม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ