ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน หน้าโรงแรมปวินศิลป์ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย มีแผลถลอกตามร่างกาย และนำส่งผู้บาดเจ็บ ๒ ราย ไปโรงพยาบาลตามที่ประสงค์ไว้

เนื้อหา : ค่ำวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน หน้าโรงแรมปวินศิลป์ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย  จำนวน ๓ ราย โดยรายแรกอายุประมาณ ๓๐ – ๓๕ ปี มีแผลถลอกเล็กน้อย ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล สำหรับผู้บาดเจ็บรายที่ ๒ และ ๓ อายุประมาณ ๑๕ – ๒๐ ปี มีแผลถลอกตามร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งผู้บาดเจ็บ ๒ ราย ไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่ประสงค์ไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ