โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชภิเษก”

บ่ายวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน “สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชภิเษก” ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี ซึ่งถูกคัดเลือกให้เป็นสวนสาธารณะระดับอำเภออำเภอละ 1 แห่ง รวม 15 แห่ง เชื่อมโยงสู่สวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้านแบบจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของสวนสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ เช่น การเสริมสร้างสุขภาพและการออกกำลังกาย พื้นที่กิจกรรมนันทนาการและสันทนาการ ลานกิจกรรม ทางเดิน ลู่วิ่ง หรือทางจักรยาน เป็นต้น โดยจัดให้มีพิธีเปิดป้ายสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัว โดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม