โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแก้ม

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ซึ่งมีนายธวัช อุตรชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อสม. บ้านแก้ม มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก้ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้มะเร็งเต้านม และตรวจคัดกรองแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดยค้นหาความผิดปกติ และมะเร็งเต้านมในระยะแรก ลดการตายโดยสาเหตุจากโรคมะเร็งเต้านมในสตรี

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ