ออกดับเหตุเพลิงไหม้ป่า บริเวณตรงข้ามจุดจอดรถผู้โดยสารอำเภอปัว

เนื้อหา : ช่วงเวลาพลบค่ำของวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกดับเหตุเพลิงไหม้ป่า บริเวณตรงข้ามจุดจอดรถผู้โดยสารอำเภอปัว ตามที่ประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสมพักตร์ เนตรทิพย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ และนายกิตติพงษ์ วงค์สวัสดิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ