ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาปัว พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหญิง มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาปัว พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหญิง อายุ ๓๔ ปี จำนวน ๑ ราย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย นำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ