รับผู้ป่วยชายสูงอายุติดเตียง ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีไข้สูง เวียนศีรษะ อาเจียน และนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๒๐.๔๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยชายสูงอายุติดเตียง ในเขตบ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีไข้สูง เวียนศีรษะ อาเจียน และนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ