รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ในพื้นที่บ้านขอน มีไข้หนาวสั่น ปวดขาซ้าย นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิง อายุ ๗๖ ปี ในพื้นที่บ้านขอน มีไข้หนาวสั่น ปวดขาซ้าย นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ