เพิ่มจุดติดตั้งไฟกิ่งบ้านป่าหัด พร้อมซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านร้อง , บ้านนาป่าน , บ้านสวนดอก

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว เพิ่มจุดติดตั้งไฟกิ่ง บ้านป่าหัด บริเวณหน้าบ้านนายสีไว คันทะเสน จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PH ๑๓๖ พร้อมซ่อมแซมไฟกิ่ง ณ จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๑๕ , BR ๖๗ บ้านร้อง รวมถึงจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง NP ๗๖ ,NP ๗๘ บ้านนาป่าน และบ้านสวนดอก บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๘๘ ให้ใช้การได้ ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ดำเนินการเรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ