ฉีดล้างและขัดพื้นผิวทางเดินเท้า ตั้งแต่ร้านรุ่งแสงอิเล็กทริค จนถึงสามแยกร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ฉีดล้างและขัดพื้นผิวทางเดินเท้า  เพื่อกำจัดมูลนกและสิ่งปฏิกูล ตั้งแต่ร้านรุ่งแสงอิเล็กทริค จนถึงสามแยกร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง ให้สะอาดสะอ้าน ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องทุกข์มายังเทศบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย , นายชยกร ศรียา และนายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ