รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ ที่บ้านนาป่าน มีอาการอ่อนแรง และมีแผลกดทับขนาดใหญ่ นำส่งไปไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๘.๑๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การกำกับโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิง อายุ ๘๙ ปี ที่บ้านนาป่าน มีอาการอ่อนแรง และมีแผลกดทับขนาดใหญ่ จึงได้นำส่งไปรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ