ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านปรางค์พัฒนา ๗ , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ , บ้านร้อง และบ้านป่าลาน

เนื้อหา : ในวันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การปกครองของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมแซมไฟกิ่ง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PR ๑๑ บ้านปรางค์พัฒนา ๗ พร้อมกับจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๑๑๐ บ้านปรางค์พัฒนา ๒ นอกจากนั้นยังซ่อมแซมในเขตบ้านร้อง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๑๗๙ และบ้านป่าลาน จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PL ๓๓ , PL ๙๙ , PL ๑๐๓

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ