ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านนาป่าน

เนื้อหา : เวลา ๑๕.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควัน ในพื้นที่บ้านนาป่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม. บ้านนาป่าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ