ออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย และนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ พร้อมปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ๒ ราย และนำส่งไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ