เปลี่ยนหลอดไฟ ณ ห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมซ่อมไฟกิ่ง ในเขตบ้านร้อง และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การควบคุมของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เปลี่ยนหลอดไฟ ณ ห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมซ่อมไฟกิ่ง ในเขตบ้านร้อง และบ้านปรางค์พัฒนา ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ