ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ตรงข้ามร้านดาวการยาง และรับผู้บาดเจ็บหญิง นำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : ในภาคเช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ตรงข้ามร้านดาวการยาง ในพื้นที่บ้านป่าหัด และรับผู้บาดเจ็บหญิง จำนวน ๑ ราย นำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ