ซ่อมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ และบ้านสวนดอก

เนื้อหา : วันนี้ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ซ่อมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๘๕ , PG ๒๔๕ – ๒๔๖ และในพื้นที่บ้านสวนดอก บริเวณหน้าบ้านอาจารย์นพคุณกุลาหงส์ ตามที่ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายวรวิทย์ สุขศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ