เต้นแอโรบิคออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เต้นแอโรบิคออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ