ควบคุมและเฝ้าเหตุเพลิงไหม้ บริเวณฌาปนสถานบ้านขอน

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การดูแลของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกควบคุมและเฝ้าเหตุเพลิงไหม้ บริเวณฌาปนสถานบ้านขอน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสมพักตร์ เนตรทิพย์ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ