โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าหัด

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าหัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าหัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และสาธิตการตรวจความผิดปกติของเต้านม จากเต้านมปลอม โดยวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ