ดับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณห้องเก็บของ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ดับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณห้องเก็บของ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางลักษณ์กนก สวัสดีวงษา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ