สำรวจกระเบื้องหลังคาแตก บริเวณห้องครีเอทีฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๕๐ น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ออกสำรวจกระเบื้องหลังคาแตก บริเวณห้องครีเอทีฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ตามที่นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการไว้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางบุษบา สมเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ