ออกตรวจสอบ และเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้ง

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๒ น. เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การจัดการของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ออกตรวจสอบ และเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้ง ริมถนนน่าน – ทุ่งช้าง บริเวณหลังโรงเรียนปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคมศร จิณะเสน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ