โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านไร่รวงทอง โดยมีนางวัฒนา พงษ์สุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านไร่รวงทอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านการตรวจสอบเต้านมด้วยตนเอง สำหรับป้องกันโรคมะเร็งเต้านม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ