ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และการดำเนินงานอาหารดี วิถีน่าน พื้นที่อำเภอปัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และการดำเนินงานอาหารดี วิถีน่าน พื้นที่อำเภอปัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แทน ณ ห้องประชุมพญาผานอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปัว เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ