ซ่อมแซมระบบไฟกิ่ง พื้นที่บ้านปรางค์ , บ้านสวนดอก และบ้านป่าลาน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ซ่อมแซมระบบไฟกิ่ง พื้นที่บ้านปรางค์ พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PP ๐๗ , PP ๑๓๕ ,  PP ๑๔๖ , PP ๑๔๘ , PP ๑๕๖ รวมถึงบ้านสวนดอก บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง SD ๕๒ , SD ๙๑ และจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PL ๔๘ บ้านป่าลาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ