ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางอนัญญา โสภา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสมหมาย ทิพย์จำนงค์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ