ซ่อมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : เวลา ๑๔.๒๓ น. เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๐๒

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ