ซ่อมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๕๙ น. เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ซ่อมไฟกิ่งบ้านปรางค์พัฒนา ๒ บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง PG ๙๒ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ