พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

เนื้อหา : ในวันนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ , ศูนย์ประสานล้านนา และศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน (ศปง. เทศบาลตำบลปัว) นำโดยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขี่รถจักรยานยนต์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ