กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ “คลองสวยน้ำใส” บริเวณลำน้ำขว้าง บ้านปรางค์พัฒนา 1

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านปรางค์พัฒนา 1 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ “คลองสวยน้ำใส” บริเวณลำน้ำขว้าง บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปัว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง