ออกตรวจสอบพร้อมรับผู้บาดเจ็บชาย มีอาการชักเกร็ง ล้มศีรษะกระแทกพื้น หน้าธนาคารออมสิน สาขาปัว นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบพร้อมรับผู้บาดเจ็บชาย อายุประมาณ ๔๕ – ๕๐ ปี มีอาการชักเกร็ง ล้มศีรษะกระแทกพื้น บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาปัว และนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ