รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่ในเขตบ้านขอน มีอาการปวดขาทั้ง ๒ ข้าง ลุกเดินไม่ได้ นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๐๙.๔๔ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารจัดการโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับผู้ป่วยหญิง อายุประมาณ ๗๕ – ๘๐ ปี อาศัยอยู่ในเขตบ้านขอน มีอาการปวดขาทั้ง ๒ ข้าง ลุกเดินไม่ได้ นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ